Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuwe voorwaarde voor derogatie in 2020

Eerder berichten wij u dat de nieuwe voorwaarde voor derogatie vanaf 2021 zou gelden. De voorwaarde voor een sleepvoerbemester op klei- en veengrond geldt ook in 2020. U mag alleen mest uitrijden als de temperatuur 20°C graden of lager is. Wel een nieuwe voorwaarde voor 2021 In 2021 is er wel een nieuwe voorwaarde voor derogatie. U doet dan niet mee aan de vrijstelling bovengronds…

Lees verder

Jaar ontheffing mogelijk voor realisatie SDE+-projecten

Alle projecten met een SDE+-beschikking kennen een realisatietermijn, de uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een project niet tijdig wordt gerealiseerd. Momenteel wordt de realisatie van projecten beïnvloed door factoren die buiten de invloedssfeer van de initiatiefnemers ligt. Zo kan er in verband met de COVID-19-uitbraak sprake zijn van een langere levertijd voor benodigde materialen of een…

Lees verder

Derogatie 2020-2021

Derogatie 2020-2021

Verlenging van de Nederlandse derogatie is toegekend door de Europese lidstaten tijdens het Nitraatcomité. Er worden wel een aantal aanvullende eisen gesteld waaraan de boeren moeten voldoen zo maakt minister Schouten bekend in haar brief aan de Tweede Kamer. Aanvullende eisen De sleepvoetbemester op klei- en veengrond mag alleen gebruikt worden bij een buitentemperatuur van maximaal 20 graden. Daarnaast hebben boeren vanaf 2021 de keuze…

Lees verder