Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Openstelling niet-productieve investeringen water 2020

De openstelling voor de POP-3 regeling ‘niet-productieve investeringen water’ is opengesteld vanaf maandag 3 februari tot en met maandag 24 februari om 17.00 uur. De regeling richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit door het (her)inrichten of transformeren en beheren van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Met ‘niet-productief’ wordt bedoeld dat de investering geen aanmerkelijke stijging van waarde of rentabiliteit van het…

Lees verder

Dierlijke forfaits wijzigen met wisselende invloed

Er zijn meerdere dierlijke forfaits aangepast vanaf 2020, betreffende de stikstof-, fosfaat- en mestproductie en aanpassingen in de omschrijvingen van de diercategorieën voor zowel gangbare als biologische dieren. Op hoofdlijn gaat het om de volgende: De omschrijving van de diercategorieën 100, 101 en 102 zijn aangepast waardoor de categorieën beter aansluiten bij het fosfaatrechtenstelsel. Voor fokstieren ouder dan een jaar (cat. 204) zijn aparte productienormen…

Lees verder

Extra geld voor verduurzamen van bedrijf jonge boeren

Per 1 januari kunnen jonge boeren gebruik maken van de borgstelling voor leningen aan jonge boeren. Hierdoor wordt het verstrekken van de kredieten interessanter en minder riskant voor financiers. Eerder hebben wij u hierover bericht. De aanvraag van de borgstelling verloopt via de bank of de financier. De toetsingscriteria voor het investeringsplan zijn onder meer: Sluiten van kringlopen Versterken van sociaaleconomische positie in de keten…

Lees verder