Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 9 januari 2020

Aanhorigheid in de IB aangifte

In november jl. berichten wij u in onze nieuwsflits over een casus rondom aanhorigheid van bouwwerken. Het hof legt aanhorigheid uit als bouwwerken die “behoren bij, in gebruik zijn bij en dienstbaar zijn aan” een gebouw. Door deze ruime uitspraak wordt afschrijven tot de bodemwaarde beperkt. De ondernemers in cassatie hanteerden een smallere uitleg, namelijk dat een aanhorigheid “onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar” aan een gebouw is.

Inmiddels heeft de Advocaat-Generaal de inspecteur en Hof Den Bosch in het gelijk gesteld. Hij baseert zijn uitspraak op diverse artikelen ten aanzien van de Wet IB 2001 en de Wet VPB, hij geeft aan dat deze uitleg aansluit bij het gebruik van de term in andere bepalingen. Voor de agrariërs is dit een tegenvallende conclusie, gezien de afschrijving beperkt is tot 50% van de WOZ-waarde van het gebouw, ondergrond én aanhorigheden in plaats van een afzonderlijk bedrijfsmiddel die afschreven kan worden tot de marktwaarde.

Het laatste woord is aan de Hoge Raad, maar die zal zich waarschijnlijk aansluiten bij deze uitleg.

Bron: Fiscaal up to Date